Doanh nghiệp vượt bão khủng hoảng sau những chiến dịch quảng cáo “thảm hoạ”

Không ít những thương hiệu đã vướng phải khủng hoảng truyền thông với những chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới. Điều này đã gây ảnh hưởng tới doanh thu của doanh nghiệp và uy tín thương hiệu đối với khách hàng…

Scroll to Top