Người lớn tuổi chỉ chiếm 4% diễn viên quảng cáo TVC

Theo một phân tích mới từ CreativeX, các thương hiệu vẫn đang đánh giá thấp đáng kể lượng khách hàng lớn tuổi, giàu có trên 60 tuổi.

Seniorswatchingtv ln4soq7Người lớn tuổi chỉ chiếm 4% diễn viên quảng cáo TVCRich Media

Công ty công nghệ sáng tạo này đã phân tích hơn 126.000 quảng cáo toàn cầu được phát hành vào năm 2022, chi tiêu 124 triệu USD ngân sách quảng cáo.

Nghiên cứu cho thấy chỉ có 4% số người tham gia quảng cáo trên 60 tuổi. Trong khi chỉ riêng nhóm tuổi đó đã chiếm 16% dân số Hoa Kỳ.

Theo CreativeX, nhóm nhân khẩu học trên 60 tuổi có thu nhập khả dụng cao hơn thế hệ trẻ và chiếm 25% sức chi tiêu toàn cầu, tuy nhiên, chỉ có 3% ngân sách truyền thông kỹ thuật số được phân bổ cho các quảng cáo dành cho đối tượng này.

Khi người lớn tuổi xuất hiện trong quảng cáo, gần 2/3 (65%) trong số họ được hiển thị trong bối cảnh gia đình hoặc trong nhà. Và mặc dù độ tuổi nghỉ hưu trung bình hiện nay là 66 và đang tăng lên, nhưng chưa đến 1% người lớn tuổi được chọn tham gia các quảng cáo giới thiệu họ trong môi trường chuyên nghiệp hoặc lãnh đạo.

Nghiên cứu trước đây của CreativeX cho thấy phụ nữ nói chung và phụ nữ lớn tuổi nói riêng không được đại diện nhiều trong quảng cáo. Phụ nữ từ 60 tuổi trở lên chiếm dưới 2% tổng số người xem quảng cáo. Trong khi 10% phụ nữ từ 26 đến 59 tuổi xuất hiện trong các tình huống lãnh đạo hoặc nghề nghiệp trong quảng cáo, tỷ lệ này giảm xuống dưới 1% đối với phụ nữ trên 60 tuổi.

Anastasia Leng, người sáng lập và Giám đốc điều hành của CreativeX tổng kết rằng: “Các quảng cáo ngày nay tiếp tục vẽ nên một bức tranh về xã hội của chúng ta mà không mang tính đại diện hoặc bao hàm những gì chúng ta thấy trong thế giới thực”.

Scroll to Top